Trīs apļi


KĀ DEFINĒT SEKSUĀLO ATTURĪBU

Mūsu galvenais uzdevums ir uzturēt seksuālo atturību, atturēties no atkarību veicinošas seksuālas uzvedības un nodod šo vēsti tālāk atkarīgajiem, kuri vēl aizvien cieš. Atveseļošanās sākas ar atturēšanos no vienas vai vairākām specifiskām nepārvaramām seksuālām tieksmēm. Šeit rodas jautājums – kā mēs varam noteikt, kas ir seksuālā atturība?

Mūsu priekšstats par atturību ir balstīts uz analoģiju ar Anonīmajiem Pārēdējiem. Gluži tāpat kā cilvēkam, kuram ir tieksme uz pārēšanos, nav pilnībā jāatsakās no ēdiena, bet gan jāiemācās jauna pieeja ēdienam, kas nav sevi iznīcinoša un brīva no nepārvaramām tieksmēm, arī seksuāli atkarīgajam ir jāiemācās jauna pieeja seksam, kas nav iznīcinoša un brīva no nepārvaramām tieksmēm.

Seksuālās atturības princips sakņojas Anonīmo Alkoholiķu uzskatā, ka tieši „pirmā glāzīte” ir tā, no kuras piedzeras. Šī pirmā glāzīte uzsāk šo iekāres fenomenu, kas nenovēršami aktivizē turpmāku sevis iznīcināšanu. Mēs ASA savā „iekšējā aplī” iekļaujam uzvedības veidus, kas pielīdzināmi šai „pirmajai glāzītei”.

Pretstatā alkoholiķiem, kuriem pilnīgi jāpārtrauc dzeršana, lai iemantotu pilnīgu skaidrību, lielākajai daļai ASA biedru nav vēlēšanās pilnīgi arestēt savu seksualitāti, praktizējot celibātu, jo ne jau sekss kā tāds rada mums problēmas. Mēs „piedzeramies” dažādos veidos nepareizi un nelietderīgi lietojot noteiktus seksa veidus.

Katram no mums rūpīgi jāizsver, kuru seksuālās uzvedības veidu priekšā mēs esam bezspēcīgi, kuras seksuālās darbības noved pie demoralizācijas jūtām. No šīm darbībām tad arī mēs vēlamies atturēties. Katram atkarīgajam ir savas specifiskas nepārvaramas tieksmes un to „palaišanas mehānismi” no kuriem tam jāatturas. Taču ir arī seksuālas darbības un uzvedības veidi, kas ir pilnīgi pieņemami un pat izraisa patīkamus pārdzīvojumus, prieku un pateicību. Tāpēc mūsu programma uzskata katru personu pašu cienīgu izvēlēties savu veselīgas seksualitātes konceptu.

Iekšējais aplis

Mēs esam atklājuši, ka visvienkāršāk ir uzzīmēt apli un tajā ierakstīt katru no nepārvaramās seksuālās uzvedības veidiem, no kuriem mēs jūtam, ka mums jāatturas. Šis būs mūsu iekšējais aplis un viss, kas ierakstīts šajā aplī mums ir pilnīgi nepieļaujams. Šie ir uzvedības veidi, kas ir „narkotikas”, kuras mums jāpārstāj lietot, jeb alkohols, kas padara mūs par dzērājiem un iznīcina mūsu dzīvi.

Vienu dienu pēc kārtas, mēs atturamies no visām aktivitātēm, ko esam ierakstījuši iekšējā aplī un piešķiram medaļas jeb žetonus par nepārtrauktu atturēšanos no šiem iekšējā apļa uzvedības veidiem. Daudzi no mums min tādus uzvedības veidus kā anonīms sekss, vojērisms, masturbācija lietojot pornogrāfiju, prostitūcija, sadomazohistiska uzvedība, manipulējošs vai dusmu vadīts sekss attiecībās, telefona sekss, pārģērbšanās ar masturbēšanu, eksibicionisms, pedofilija vai incests.

 

Ārējais aplis

Target DiagramNav šaubu, ka uzvedības veidi, kurus mēs minam iekšējā aplī ir nepārvarami, atkarību veicinoši, un tādēļ bīstami un iznīcinoši. Tāpat, nav šaubu, ka ārējā aplī mēs minam aktivitātes, kuras sniedz mums atveseļošanos un ir slavējamas, vēlamas un pielietojamas.

Tas nozīmē, ka mēs izvēlamies veselīgu seksuālu uzvedību, jo tā bagātina mūsu dzīvi, mūsu atveseļošanos un mūsu garīgo kontaktu. Šeit ir piemēri, ko daži cilvēki min savā ārēja aplī: strādāt pie 12 soļiem, būt seksuāliem saistītās attiecībās, godinot mīlestības saites, kas izveidotas ar partneri, masturbācija ar vai bez fantāzijām, izbaudīt mīlošu pieskārienu, iet deju kursos, nodarboties ar sportu, valkāt skaistas drēbes, iet vannā, attīstīt neseksuālas draudzīgas attiecības ar cilvēkiem, attīstīt jaunas veselīgas intereses, iet uz randiņiem, dalīties savā atveseļošanās pieredzē ar citiem atkarīgajiem atveseļošanās procesā.

Īsumā, mēs vēlamies būt lēnprātīgi – piekopt uzvedības veidus, kas ir bagātinoši. Šie uzvedības veidi ir pilnīgā pretstatā mūsu vecajam dzīves veidam, un, tos piekopjot, mēs atbrīvosimies no savas apsēstības un nepārvaramām tieksmēm un iemantosim prieku un dvēseles mieru. Atceries, ir ļoti svarīgi šīs aktivitātes uzrakstīt uz papīra, minot tās ārējā aplī apkārt iekšējam aplim.

Vidējais aplis

 

Mēs esam atklājuši, ka liela daļa mūsu kauna sakņojas zināma veida nežēlīgā perfekcionismā. Savas cilvēciskās dabas dēļ mēs pastāvīgi atklājam savu nesamērību ar sevis pašu nospraustiem ideāliem un iegrimstam sevis nopēlumā, kaunā un eventuāli nonākam pie savā iekšējā apļa darbībām.

Šāda „visu vai neko” domāšana caurstrāvo mūsu dzīvi un ir daudzu sāpju un apmulsumu avots. Daudzi no mums spējuši programmā rast atveseļošanos vienīgi atsvabinot prātu no morālā perfekcionisma važām, iemācoties aptvert mūsu kopējo cilvēciskumu un izvairoties no galējībām. Galu galā, mēs neesam ne dievi, ne velni, bet mūžīgi nepilnīgas cilvēciskas būtnes.

Vidējā aplī mēs liekam tos uzvedības veidus, par kuriem neesam pārliecināti. Atzīstot, ka mēs ienākam programmā pilni aizvainojuma un baiļu un būdami neizpratnē par savu seksualitāti, mēs zinām, ka nevar tā vienkārši – vienas dienas laikā – nonākt no ārēja apļa un iekšējo. Ja iekšējais aplis attiecināms un darbībām, kas tur mūs nepārtrauktā izolētībā un fantāzijās, tad ārējais aplis attiecināms uz darbībām, kuras palīdz mums nokļūt reālajā dzīvē.

Mēs visi esam cilvēki un mūsu programma progresa, nevis perfekcijas orientēta. Mēs cenšamies tuvoties normālas seksualitātes ideālam, bet mēs zinām, ka nevar no padibenēm pacelties līdz debesīm vienā lēcienā. Mēs ne vienmēr zinām, kas mums ir labs un kas ne, tāpat mēs ne vienmēr vēlamies darīt to pašu labāko – tādēļ arī ir šis vidējais aplis, kurā ievietojam darbības un uzvedības veidus, kas nav pieskaitāmi ne kā demoralizējošas atkarības, no kurām mums pilnīgi noteikti jāatsakās, ne kā pilnīgi ideālas uzvedības veidi. Galvenais ir tas, ka mēs vēlamies augt garīgi un atturēties no dažiem uzvedības veidiem. Te arī ir pelēkie apvidi, kurus mēs ar savu melnbalto domāšanu esam atsacījušies izdzīvot visa sava mūža garumā.

Tomēr, vidējā aplī ir arī tādi uzvedības veidi, kuri nesaņemot pietiekamu uzmanību neizbēgami noved atpakaļ pie mūsu iekšējā apļa. Mēs šos uzvedības veidus saucam par šķēršļu uzvedības veidiem. Daži darbību veidi, kas var tikt definēti kā šķēršļi ir meklēt prostitūtas vai vietu, kur nodarboties ar vojērismu, uzvesties pavedinoši nepiemērotā situācijā vai sazināties ar bijušo partneri, ar kuru kopā veiktas atkarību veicinoši darbības jaunu atkarību veicinošu attiecību uzsākšanai. Pārkāpt šim šķērslim jeb robežai nozīmē uzsākt rituālu jeb sākt uzvesties bīstami, kas var novest pie nepārvaramas darbības. Nodarboties ar šīm šķēršļu darbībām nenozīmē pārtraukt savu seksuālo skaidrību jeb atturību. Tomēr, tādēļ, ka mūsu atturība ir pakļauta briesmām, mēs cenšamies atjaunot ciešu kontaktu ar programmu. Ja mēs pieķeram sevi šajās šķēršļu darbībās, mums jārīkojas saprātīgā veidā un jāparūpējas par sevi, lai nenonāktu iekšējā apļa darbībās. Ir vairākas lietas, ko mēs varam darīt: pastāstīt par to citam ASA biedram, pastāstīt sponsoram, lasīt ASA literatūru, apmeklēt ASA sapulci un pārrunāt mūsu darbības. Nesot atbildību un meklējot pēc palīdzības kauns un bezpalīdzība zūd. Atzīt, ka esam pārkāpuši robežu var būt ļoti grūti, bet tikai šāda spēja būt godīgiem palīdz mums atveseļoties un neļauj mums slīgt sevis pazudināšanas virzienā.

Atturībai pieaugot, pateicoties skaidriem šķēršļiem un strādājot pie savas programmas, atturēties kļūst daudz vieglāk un mēs patiesi varam izbaudīt programmas augļus. Laikam ejot, strādājot pie atveseļošanās divpadsmit soļiem un arvien vairāk iesaistoties sapulcēs un kalpošanā, mēs pamazām tiekam atbrīvoti no mūsu nepārvaramajām tieksmēm un atkarības. Ļoti iespējams, ka šinī brīdī mēs saprotam, ka uzvedības veidi, kas sākumā šķita pieņemami, tagad jāievieto iekšējā aplī.

Secinājumi

 

Seksuālā atkarība ir viltīga un mulsinoša slimība. Pārāk ilgu laiku daudzi no mums to uzskatīja par pierastu, pat komfortablu lietu – atrasties atkarības lokā, jūtoties demoralizēti, lādējoties, līdz beidzot no jauna ieslīgstot atkarībā. No savas sāpīgās pieredzes mēs zinām, ka ir ļoti viegli piemuļķot pašiem sevi, ja tas ir tas, ko mēs patiešām vēlamies darīt. Kā mēs varam zināt, vai esam iezīmējuši funkcionējošu vidējo apli, vai vienkārši atkal mēģinām sevi maldināt? Galu galā, mūsu „vislabākie nodomi” noveda mūs tur, kur mēs esam.

Mūsu pieredze liecina, ka ja mēs neizvēlēsimies maldināt sevi, ieslīgstot iekšējā aplī, ja būsim bijuši pilnīgi godīgi saistībā ar vidējā apļa darbībām. Lai nodrošinātu šo godīgumu, mums savā programmā jādalās ar citiem. Mēs nedrīkstam turēt savas darbības noslēpumā.

Visbeidzot, mūsu atturības definīcija ir mūsu pašu, bet, ja mēs definējam savu atveseļošanās programmu izolācijā, mūsu „paštaisītās” programmas var novest mūs strupceļā, kļūstot vai nu pārāk brīvas vai pārāk ierobežojošas.

Mēs pierakstām savu programmu trīs apļu veidā, lai to labāk izprastu. Mēs tajā dalāmies, lai varētu iemantot līdzsvarotu atveseļošanos un mēs to darām tiešā veidā parādot trīs apļus savam sponsoram un citiem cilvēkiem grupā. Bez šīs skaidrības mēs atkal varam ieslīgt aktīvā atkarībā, jo mēs esam apjukuši un nesaprotam, ko mums nozīmē atturība.

Tā ir priekšrocība un privilēģija katram pašam ASA programmā piedzīvot savas kļūdas un priekpilnus panākumus. Tikai tādā veidā mēs katrs pats atklājam, ko mēs varam un ko nevaram atļauties seksuālā ziņā, un progresējam normālas seksuālās dzīves virzienā, kas ir brīva no atkarības. Mēs ticam, ka šādu dzīvi „pateicoties Dieva žēlastībai” tiesīgs izbaudīt katrs – precēts vai neprecēts, heteroseksuāls vai gejs. Mūsu personīgās izaugsmes, kura noteikti sekos, pats pamats ir iegūt un uzturēt atturību no iekšējā apļa tieksmēm.

 

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s