Atveseļošanās programma

Anonīmie Seksuāli Atkarīgie ir vīriešu un sieviešu sadraudzība, kurā viņi dalās savā pieredzē, spēkā un cerībās, lai atrisinātu savu kopējo problēmu un palīdzētu citiem atveseļoties no seksuālās atkarības.

Vienīgā prasība piederībai ir vēlēšanās pārstāt nevēlamu seksuālo uzvedību.

Mūsu kopīgais mērķis ir seksuāli atveseļoties un palīdzēt citiem seksuāli atkarīgajiem atbrīvoties no nepārvaramas seksuālas uzvedības.

ASA nav ne iestāšanās, ne dalības maksas; mēs paši sevi uzturam, pateicoties mūsu pašu ziedojumiem.

Mēs neesam saistīti ne ar Anonīmajiem Alkoholiķiem, ne arī ar jebkādu citu organizāciju. Mēs neieņemam nostāju jautājumos un lietās, kas nav saistītas ar mums.

Anonīmie Seksuāli Atkarīgie ir garīga programma, kas balstīta uz Anonīmo Alkoholiķu tradīcijām un principiem. Mēs esam pateicīgi AA par šo dāvanu, kas padara mūsu atveseļošanos iespējamu.

ASA 12 soļi

1.     Mēs atzinām, ka esam bezspēcīgi savas nepārvaramās seksuālās uzvedības priekšā un ka mūsu dzīves bija kļuvušas nevadāmas.

2.     Pārliecinājāmies, ka tikai par mums stiprāks Spēks var atgriezt mums veselo saprātu.

3.     Nolēmām uzticēt mūsu gribu un mūsu dzīvi Dievam, kā mēs viņu sapratām.

4.     Veicām dziļu un bezbailīgu savu morālo inventarizāciju.

5.     Atzinām Dieva, sevis un vēl kāda cita cilvēka priekšā savu nodarījumu īsto dabu.

6.     Bijām pilnīgi gatavi, lai Dievs noņemtu visas šīs rakstura vainas.

7.     Pazemīgi lūdzām Viņu atbrīvot mūs no trūkumiem.

8.     Sastādījām visu to cilvēku sarakstu, kuriem bijām darījuši ļaunu un vēlējāmies atlīdzināt viņiem visiem.

9.     Atlīdzinājām šiem cilvēkiem, kur vien iespējams, izņemot gadījumus, kad tas varēja kaitēt viņiem vai citiem.

10.  Turpinājām pašanalīzi un, kad kļūdījāmies, to tūlīt atzinām.

11.  Centāmies ar lūgšanām un pārdomām pilnveidot mūsu apzināto saskarsmi ar Dievu, kā mēs viņu sapratām, lūdzot tikai uzzināt Viņa gribu par mums un spēku to izpildīt.

12.  Ieguvuši garīgo atmodu, ko deva šie soļi, mēs centāmies nest šo vēsti citiem seksuāli atkarīgajiem un pielietot šos principus visur.

ASA 12 tradīcijas

1. Mūsu kopējai labklājībai jābūt pirmajā vietā; personīgā atveseļošanās ir atkarīga no ASA vienotības.

2. Mūsu grupas darbībā ir tikai viena augstākā autoritāte – mīlošais Dievs, kā Viņš var atklāties mūsu grupas apziņā. Mūsu vadītāji ir tikai uzticami kalpotāji, viņi nevalda.

3. Vienīgais noteikums, lai kļūtu par ASA dalībnieku, ir vēlēšanās pārstāt nepārvaramo seksuālo uzvedību.

4. Katrai grupai jābūt pilnīgi patstāvīgai, izņemot lietas, kuras skar citas grupas vai ASA kopumā.

5. Katrai grupai ir tikai viens mērķis – nest šo vēsti seksuāli atkarīgajiem, kuri joprojām cieš.

6. ASA grupai nav jāatbalsta, jāfinansē vai jāļauj izmantot ASA vārds jebkādai radniecīgai organizācijai vai svešam pasākumam, lai ar naudu, īpašumu vai prestižu saistītās problēmas nenovirzītu mūs no galvenā mērķa.

7. Katrai ASA grupai pilnībā sevi jāuztur, nepieņemot palīdzību no ārpuses.

8. Anonīmajiem Seksuāli Atkarīgajiem vienmēr jāpaliek neprofesionāliem, taču mūsu centri var algot īpašus darbiniekus.

9. ASA kā tādai nekad nav jābūt organizētai; bet mēs varam radīt dienestus vai komitejas, kuras ir tieši atbildīgas tiem, kam tās kalpo.

10. Anonīmie Seksuāli Atkarīgie neieņem nostāju jautājumos, kas neattiecas uz viņiem; tādēļ ASA vārds nekad nav jāiesaista publiskās diskusijās.

11. Mūsu attiecības ar sabiedrību balstās uz piesaistīšanu, nevis uz reklāmu; mums vienmēr jāievēro personīgā anonimitāte presē, radio, televīzijā un filmās.

12. Anonimitāte ir visu mūsu tradīciju garīgais pamats, kas vienmēr mums atgādina, ka principi ir svarīgāki par personībām

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s